Otworzyć się na miłość Boga (22 I)

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy». (Mk 3,22-30)

Jezus, choć cały poświęca się dla ludzi, nie znajduje zrozumienia.

Jest źle odbierany, a nawet oczerniany.

Jeżeli staram się żyć z Jezusem, narażam się na niezrozumienie i odrzucenie. (np. kiedy próbuje przekazywać uczniom podczas katechezy prawdy i wartości, którymi sami żyję).

Ludzie, którzy znali Pismo (“uczeni w Piśmie) zamknęli się na bezwarunkową i bezgraniczną miłość Boga.

Znali Boga z “teorii”.

Czytali Pismo św. i co…?

Można czytać Słowo Boże powierzchownie, bez wiary…

...bez otwarcia na Ducha Świętego…

Odrzucili natchnienia Ducha Świętego.

Dlaczego zamknęli serca na Miłość Boga?

To doprowadziło ich do utożsamiania Jezusa z szatanem!!! SZOK!

Przypisywanie Bogu chorób, wojen, kataklizmów, wszelkich nieszczęść…

… też można traktować jako bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu.

“On , który jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, nie stoi za tymi wszystkimi tragediami ludzkimi. To pycha ludzka i złe korzystanie z wolności, jaką nas obdarzył, przyczynia się do tego.” http://www.onjest.pl/slowo/

 

I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. (Mk 3,22-30)

Przez to zdanie, Duch Święty zachęca mnie do refleksji nad moim wnętrzem.

Uporządkowanie czy chaos?

Wewnętrzna jedność czy konflikt?

https://modlitwawdrodze.pl/modlitwa/?uid=6674

Free Joomla! template by L.THEME