"Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój." Jk 3,16

Boże pokoju, naucz nas takiej mądrości, cichej, cierpliwej, dojrzałej, pochodzącej od Twojego Ducha :) Byśmy umieli nią żyć w codziennym życiu. Amen

"(...) To [Ziarno - Słowo], co  padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. (...)" (Łk 8,4-15)

Przykra prawda również o mnie...

"(...) Jezus rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników." (Mt 9,9-13)

Jezus przyszedł zaprosić Ciebie do szczególnej przyjaźni mimo naszych grzechów... 

"(...) Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. (...)" (Łk 7,36-50)

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że przebaczasz mi grzechy w sakramencie pojednania! Dziękuję Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie!

"(...) Jezus powiedział do tłumów: Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali. " (Łk 7,31-35)

Niech tańczy tak, jak mu zagram... Spodziewam się, że ktoś spełni moje oczekiwania. Chcę, żeby Bóg spełniał moje plany...

A może w końcu warto odwrócić sytuację i zapytać: Czego, Ty, Panie Jezu oczekujesz ode mnie? Jaki Ty, masz plan dla mnie?

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. (...)" (Łk 7,31-35)
Jeżeli czujesz się słaby, bo ciągle upadasz, to właśnie dla Ciebie Jezus jest PRZYJACIELEM!

Święto św. Stanisława Kostki - Święto Patrona Młodzieży - człowieka, który m.in. oparł się pożądliwości ówczesnego świata.

"(...) Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki." (1 J 2,12-17)

Tak bardzo mocno współczesny świat próbuje "zanurzyć" nas w swoim oceanie pożądliwości, która zabiera nam radość i pokój serca. Jedak Jezus zawsze wyciąga do nas pomocną dłoń! Czy skorzystam...? Czy Ty skorzystasz...?

Stanisław Kostka - człowiek, który uczy mnie m.in. wytrwałości!

 

"(...) A gdy już byli niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. (...)" (Łk 7,1-10)

Setnik swoją postawą uczy mnie pokory.

(...) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (...)

(J 3,13-17)

To jedna z najważniejszych prawd naszej wiary! Tylko, tak na prawdę, kto nią się przejmuje... Mimo wszystko: warto w nią UWIERZYĆ!

Free Joomla! template by L.THEME