"(...) Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.(...)" (Ps 23,1-6)


Gdy jest dobrze, czuję, że Pan mnie kocha. Jednak kiedy widzę cierpienie moich przyjaciół, nie potrafię im dać tej siły. Pocieszam, staram się wysłuchać, gdy trzeba posiedzieć z nimi, ale widzę, iż ja sama niedużo mogę. Modlę się za nich, bo Pan nie zostawi swych owiec. Jest miłosierny.

Panie, dodaj im siły i wiary.

„...wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę” (Mt 22, 1-14)

Radykalnie odpowiadać na natchnienia Jezusa.

ST opisywał zbawienie jako ucztę mesjańską.

Jezus pragnie, abyś mógł zasiąść z Nim przy jednym stole w królestwie Ojca.

Wszystko jest starannie przygotowane i czeka na Ciebie...

"Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci." (Mt 14,13-21)

Co jest większym cudem ?  Otworzyć czyjeś torby z żywnością, lub portfele ... czy ludzkie serce? ( myślę o otwarciu na drugiego człowieka)

"(...) I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem! Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić - wyrocznia Pana. (...)" (Jr 1,1.4-10)

Panie, pomóż mi przezwyciężyć strach.

„Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».” (Mt 12, 46-50)

Potrzebuję nieustannej pomocy Ducha Świętego w rozpoznawaniu i wypełnianiu woli Ojca. Przyjdź Duchu Święty! 

"Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon." (Mt 12,38-42)

A może "znak Jonasza" nie polega na spektakularnym cudzie ... tylko jest to proces dogłębnej przemiany człowieka, niewidocznej dla oczu, bo dokonującej się w ciszy serca?

„Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”.” (Mt 12, 1-8)

Wierzę, że Jezus wie o mnie wszystko. On zna mój największy głód.

Panie Jezu, naucz mnie patrzeć na siebie Twoimi oczami. 

"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom." (Mt 11.25)


Nie pojmuję tego. Bóg nie przestaje mnie zaskakiwać. 

’’Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana’’

                                                                              (Mt 10,24) 

Nie ma ludzi gorszych, i nie ma osób lepszych. Jesteśmy równi – niezależnie od rasy, wyznania, poziomu wykształcenia… 

„Więc się ich nie bójcie” (Mt 10, 24-33)

Wierzę, że moje życie jest w rękach Ojca. Cokolwiek się dzieje, On nigdy nie wypuszcza mnie ze swoich ramion. Prowadzi mnie po ścieżkach życia.

Żadne ludzkie słowo nie może mi odebrać godności, którą mam w oczach Ojca. 

"Piotr rzekł do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy." (Mt 19,27-29)

Nie jest łatwo tak uwolnić serce, by wszystko zostawić, aby pójść za Jezusem. Tak się może wydawać na początku, gdy pomaga fascynacja, pierwotny zapał. Im dłużej jednak trwa ta wędrówka, tym bardziej uświadamia, ile było interesowności w tej decyzji. Często dopiero przeciwności, porażki, lub "proza życia" wyciągają na wierzch egoizm osoby powołanej - ukryte oczekiwania, tęsknoty i głody. To jednak wcale nie musi być koniec przygody z Jezusem. Tak naprawdę, to dopiero wtedy ona się zaczyna. Tu jest początek wolności. Prawdziwa miłość nie jest interesowna, ale do takiej miłości dorasta się czasem latami. Jako osoba konsekrowana znam ten proces z własnego doświadczenia. Dlatego wiem, że obietnica Jezusa jest prawdziwa - otrzymałam stokroć więcej, niż oddałam.

Free Joomla! template by L.THEME