"Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. (...)" (J 1,47-51)

Jezu widzi każdy "krok", każdy wysiłek, który podejmujesz, aby się z Nim spotkać. On nigdy nie spuszcza z nas swego wzroku!

 

"Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? (...)" (Łk 9,18-22)

Umieć się modlić, spotykać z Jezusem i rozmawiać z Nim "na osobności"... To zaproszenie dla mnie i dla Ciebie!

"(...) Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę? I chciał Go zobaczyć." (Łk 9,7-9)

Po co się modlisz? Chcesz doświadczyć spotkana z Jezusem? Dlaczego? Warto zastanowić się nad naszą osobistą modlitwą... Jakie intencje w niej  przeważają?

"Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. (...)" (Łk 9,1-6)

Jesteśmy wezwani, aby być świadkami Miłości Boga do każdego człowieka.

Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca.  (Prz 21, 1-6. 10-13)

Panie Jezu, nie chce sam tylko sądzić o sobie i swoich drogach, bo szybko zejdę na manowce. Nie chcę tylko zewnętrznie być dobrym, lecz chcę mieć dobre sercem na wzór Twojego. Pokaż mi Jezu prawdę o moim sercu, abym potrafił otworzyć się na Twoją łaskę. Spraw, abym nie bał się tej prawdy, bo Ty mnie kochasz takiego, jakim jestem.

Your Headline

Your Subheadline

 Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma." (Łk 8,16-18)

Chcę uczyć się czytać i słuchać Słowo Boże całym sobą: umysłem, sercem i wolą. Przez to mogę stać się duchowo bogatszym! Słuchanie bez skupienia uczyni ze mnie człowieka powierzchownego.

"Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój." Jk 3,16

Boże pokoju, naucz nas takiej mądrości, cichej, cierpliwej, dojrzałej, pochodzącej od Twojego Ducha :) Byśmy umieli nią żyć w codziennym życiu. Amen

"(...) To [Ziarno - Słowo], co  padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. (...)" (Łk 8,4-15)

Przykra prawda również o mnie...

"(...) Jezus rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników." (Mt 9,9-13)

Jezus przyszedł zaprosić Ciebie do szczególnej przyjaźni mimo naszych grzechów... 

"(...) Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. (...)" (Łk 7,36-50)

Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że przebaczasz mi grzechy w sakramencie pojednania! Dziękuję Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie!

"(...) Jezus powiedział do tłumów: Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali. " (Łk 7,31-35)

Niech tańczy tak, jak mu zagram... Spodziewam się, że ktoś spełni moje oczekiwania. Chcę, żeby Bóg spełniał moje plany...

A może w końcu warto odwrócić sytuację i zapytać: Czego, Ty, Panie Jezu oczekujesz ode mnie? Jaki Ty, masz plan dla mnie?

Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. (...)" (Łk 7,31-35)
Jeżeli czujesz się słaby, bo ciągle upadasz, to właśnie dla Ciebie Jezus jest PRZYJACIELEM!

Free Joomla! template by L.THEME