(...) Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić(...). (Łk 19,1-10)

Pragnę zobaczyć Jezusa, doświadczyć Jego obecności, lecz nie zawsze jest to możliwe z powodu moich ograniczeń. Bogu jednak to nie przeszkadza. On swoją łaską prowadzi mnie do wspięcia się ponad moje słabości i tam właśnie na ich szczycie dostrzega mnie i pragnie pozostać w mym wnętrzu, by dokonać uzdrowienia. Jemu cześć i chwała na wieki! Amen

 

"Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec." /Mk 13,24-32/

Dziękuję Jezu, bo jesteś żywym Słowem. W moim życiu działasz i dajesz Maryję - bramę do nieba! 

Błogosławiony człowiek, który się boi Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. (Ps 112)

 

Boję się Pana, ale czy potrafię z przestrzegania przykazań czerpać radość, „wielką radość”? Czy, tak jak wielu ludzi, nie znajduję się w pułapce czyniąc zło, a myśląc, że czynię… dobro?

"Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. (...)" (Łk 17,26-37)

Mój codzienny rytm i styl życia... Na ile dany mi przez Boga czas, jest "przestrzenią" spotkania z Bogiem? Jezus przychodzi do mnie codziennie w sposób jedyny i niepowtarzalny! 

"(...) Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: Oto tu jest albo: Tam. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. (...)" (Łk 17,20-25)

Chcę umieć dostrzegać królestwo Boże w mojej codzienności. Zauważać zwycięstwo Jezusa nad moim grzechem. 

"(...) Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec (...)" (Łk 17,11-19)

"Łaska Boża nie jest czymś, co nam się należy. Zrozumiał to cudzoziemiec, który jako jedyny z uzdrowionych przez Jezusa trędowatych powrócił, aby Mu podziękować..." Mira Majdan, „Oremus” listopad 2006, s. 69


Jak coś idzie nie tak, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy problemy często zwracamy się do Boga o pomoc... Znane jest przysłowie: "jak trwoga to Boga". A czy pamiętamy, żeby podziękować MU za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy, nawet gdy o to nie prosiliśmy? Czy jesteśmy Mu wdzięczni?

"(...) Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać". (Łk 17,7-10)

Naucz mnie Jezu pokornie schylać serce ku drugiemu człowiekowi i nie oczekiwać wzajemności. Spraw abym miała oczy głęboko w Tobie utkwione, abym służyła nie pytając o nic, aby Twa bliskość byłą moją największą nagrodą...

"Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary." /Łk 17,1-6/

Dziękuję Ci Panie, że jesteś nauczycielem przebaczania! Codziennie na nowo trzeba przebaczać sobie i bliźnim, by nie nosić w sercu urazy i by wiara nasza mogła góry przenosić! Panie przymnóż nam wiary! :)

 

"(...) Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. (...)" (Mk 12,38-44)

Może wydaje Ci się, że jesteś "niepotrzebny, niekochany, porzucony, nieważny - jak niewiele znaczący grosz. A przecież nawet tak zwane nieudane nasze ludzkie życie staje się skarbem w oczach Boga, jeśli Mu je ofiarujemy jako wszystko co mamy." ks. J. Twardowski 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia! [Flp 4,13]

Z Bogiem wszystko jest możliwe. Wystarczy tylko, że Mu zawierzysz, że zaufasz. On wówczas da Ci siłę i pomoże. On zawsze pomaga i zawsze jest blisko – jest przy Tobie także teraz, gdy czytasz ten tekst. Daje Ci siłę, umacnia Cię.

Czy pamiętasz w swojej codziennej modlitwie, by za to wszystko podziękować?  

"(...) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście." (1 Kor 3,9b-11.16-17) 

Ważne i zobowiązujące słowa! Panie Jezu, pomóż mi zachować czystość, ład i porządek w mojej duszy!

Free Joomla! template by L.THEME