"(...) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego." (J 1,45-51)

Wow! Jak nasz Pan jest wielki. Aniołowie mu służą, niebiosa się przed Nim otwierają. A On daje obietnicę ujrzenia Jego Chwały. I to komu?

Tobie i mnie. Każdemu z nas. Wierzysz?

’’Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg’’

                                                     (Ps 85,9ab)

Tobie Boże ufam

"(...) Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.(...)" (Ps 23,1-6)


Gdy jest dobrze, czuję, że Pan mnie kocha. Jednak kiedy widzę cierpienie moich przyjaciół, nie potrafię im dać tej siły. Pocieszam, staram się wysłuchać, gdy trzeba posiedzieć z nimi, ale widzę, iż ja sama niedużo mogę. Modlę się za nich, bo Pan nie zostawi swych owiec. Jest miłosierny.

Panie, dodaj im siły i wiary.

„...wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę” (Mt 22, 1-14)

Radykalnie odpowiadać na natchnienia Jezusa.

ST opisywał zbawienie jako ucztę mesjańską.

Jezus pragnie, abyś mógł zasiąść z Nim przy jednym stole w królestwie Ojca.

Wszystko jest starannie przygotowane i czeka na Ciebie...

"Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci." (Mt 14,13-21)

Co jest większym cudem ?  Otworzyć czyjeś torby z żywnością, lub portfele ... czy ludzkie serce? ( myślę o otwarciu na drugiego człowieka)

"(...) I rzekłem: Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem! Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić - wyrocznia Pana. (...)" (Jr 1,1.4-10)

Panie, pomóż mi przezwyciężyć strach.

„Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».” (Mt 12, 46-50)

Potrzebuję nieustannej pomocy Ducha Świętego w rozpoznawaniu i wypełnianiu woli Ojca. Przyjdź Duchu Święty! 

"Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon." (Mt 12,38-42)

A może "znak Jonasza" nie polega na spektakularnym cudzie ... tylko jest to proces dogłębnej przemiany człowieka, niewidocznej dla oczu, bo dokonującej się w ciszy serca?

„Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”.” (Mt 12, 1-8)

Wierzę, że Jezus wie o mnie wszystko. On zna mój największy głód.

Panie Jezu, naucz mnie patrzeć na siebie Twoimi oczami. 

"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom." (Mt 11.25)


Nie pojmuję tego. Bóg nie przestaje mnie zaskakiwać. 

’’Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana’’

                                                                              (Mt 10,24) 

Nie ma ludzi gorszych, i nie ma osób lepszych. Jesteśmy równi – niezależnie od rasy, wyznania, poziomu wykształcenia… 

Free Joomla! template by L.THEME