Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” (Mt 19,27-29)

Podsumowanie.

Bilans.

Rachowanie.

Wyliczanie.

Wypominanie…

[Jezus] nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. (Mt 9,32-37)

Kerygmat, który głosi Jezus:

- Ewangelia królestwa,

+ leczył wszystkie choroby,

+ leczył wszystkie słabości

Moje choroby i słabości.

Dostrzec je,...

To mówi Pan: „Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca, i będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.” (Oz 2,16.17b-18.21-22)

Pustynia. Sucha kraina, spalona słońcem, łaknąca wody. Kraina monotonii, bezruchu, niemal pozbawiona życia. Kraina ciszy. Jedynie powietrze drga od żaru słońca.

Czas na pustyni to czas próby: choroba, życiowe trudności, śmierć, ciemność, depresja…

“Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.” (Mt 9, 1-8)

Mój duchowy paraliż.

Co mnie najbardziej paraliżuje i powoduje duchową niemoc?

Lęk: o przyszłość, przed odrzuceniem, wyśmianiem.

Niska samoocena.

Porównywanie się z innymi.

Jezus przyjmuje chorego z miłością.

“Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie.” (Mt 8, 28-34)

Żyć w obecności Jezusa.

Być blisko Niego.

Zjednoczenie z Jezusem.

Nie żałować czasu dla Niego.

On jest potężniejszy od największego zła....

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». (J 20, 24-29)

Nieobecność Tomasza.

Opowiadanie o żyjącym Jezusie.

Niewiara Tomasza.

8 dni.

Oczekiwanie.

Spotkanie z Jezusem...

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 2,1-11)

 

Na weselu zabrakło wina. Czy to oznacza koniec przyjęcia, koniec radości? Maryja to zauważa, jest czujna. Przecież wesele dopiero się rozpoczęło.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1, 26-38)

Być matką. To była misja Maryi. Anioł przyszedł do niej, by objawić jej Boży plan na jej życie. 
Na początku nie wiedziała co o tym myśleć. Przecież to niemożliwe. Nawet jeśli bym chciała, to po prostu się nie da.
Gabriel starał się ją uspokoić, pomóc zrozumieć o co tak naprawdę chodzi. Nie bój się. Spokojnie. Duch Święty to ogarnie. Tylko pozwól Bogu działać. Mówi jej o Elżbiecie, by pokazać, że dla Niego nie ma nic niemożliwego.
Niech się stanie. Anioł odchodzi. Na to czekał. Czekał, aż ona się zgodzi.
Maryjo, Ty zawsze stałaś z boku, nigdy nie próbowałaś być kimś niezwykłym. Proszę, naucz mnie pokory i ufności w Boży plan.

Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?» Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną». Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.  (J 5, 1-16)

38 lat choroby. Wszystko staje się obojętne, brak nadziei. Jezus chciał go uzdrowić. Milion wątpliwości, argumentów. Milion ‘ale’. To nie jest ważne. On się tym wszystkim zajmie. Czy chcesz?
Jezus uzdrawia słowem. Nie wprowadza chorego do sadzawki. Nie potrzebuje specjalnych okoliczności. Uwierzyć Jego słowu. Jesteś zdrowy, wstań. Wszystko w porządku. Zacznij żyć. Zacznij myśleć pozytywnie. 

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem!»  (2 Krl 5, 1-15a)

I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. (Łk 4, 24-30)

Naaman oczekiwał uzdrowienia na własnych warunkach. Ale mimo wszystko, posłuchał słów ludzi wokół siebie. Został oczyszczony, bo wypełnił Bożą wolę.

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» […] Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna… (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. […] Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. (Mk 9, 2-10)

Abraham był gotów zabić swojego syna na polecenie Boga. Całkowicie posłuszny, oddany. Bóg był dla Niego najważniejszy.
On oddał za mnie życie. Tyle wycierpiał. Ofiarował się cały. Ja nie potrafię poświęcić dla Niego prawdziwie choć chwili, ciągle uciekam, zapominam. Bezwład woli, brak siły, motywacji. Sama nie umiem się przełamać.

Free Joomla! template by L.THEME