Menu

Wspólnota Emmanuel Tuliszków

Obrazy z galerii

Słowo dla ciebie

Odpowiedzialność za słowo (29 VIII)

„Król rzekł do dziewczęcia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł: «Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa».” (Mk 6, 17-29) Wziąć odpowiedzialność za...

Read more

Sign In or Create Account