Menu

Wspólnota Emmanuel Tuliszków

Obrazy z galerii

Słowo dla ciebie

Bliskość Jezusa (21 IX)

"(...) Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. (...)" (Mt 9,9-13) Jezus nie odrzuca nas dlatego, że jesteśmy...

Read more

Sign In or Create Account